Naslovna   Kontakti   Login  
 
 
Pratite nove članke na vašem portalu
 
  Članci  
Za kupnju veću od 500 kn trgovci strancu moraju dati obrazac PDV-P
21.7.2009.   
 
Stranac može povrat PDV-a zatražiti na istome maloprodajnome mjestu, a trgovac je dužan vratiti ukupni iznos PDV-a bez umanjenja. Novac mu može isplatiti iz blagajne, iz dnevnog utrška. Povrat PDV-a stranac može zatražiti i pismenim putem, a trgovac mu ga može doznačiti u kunama ili devizama.

Stranci koji u Hrvatskoj kupe dobra u vrijednosti većoj od 500 kuna po jednom računu i ta dobra izvezu mogu u roku šest mjeseci od dana kupnje ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri kupnji. Pravo na povrat plaćenog PDV-a imaju svi stranci, što u trenutku kupnje dokazuju putovnicom svoje države. Međutim, strancima se ne smatraju fizičke osobe koje imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno državljanstvo RH. Strancima se također ne smatraju državljani RH koji rade i borave u inozemstvu. Stranac može ostvariti povrat plaćenog PDV-a za sva kupljena dobra namijenjena osobnoj i obiteljskoj potrošnji osim za kupljene naftne derivate.

Povrat PDV-a ne može se ostvariti za plaćene usluge. Dobra koja se izvoze u sklopu osobnog putničkog prometa ne smiju biti rabljena u Hrvatskoj. Pri potvrđivanju obrasca carinarnica može osim računa tražiti na uvid artikle koje putnik prenosi preko granice. U sklopu putničkog prometa ne može se ostvariti povrat PDV-a plaćen pri kupnji proizvoda namijenjenih obavljanju djelatnosti. Primjerice, ako stranac u Hrvatskoj kupi stroj namijenjen obavljanju djelatnosti, carinarnica će odbiti ovjeriti obrazac PDV-P. Takav stroj može kupiti u Hrvatskoj a da ne plati PDV-a, ali isključivo za gospodarske svrhe, što podrazumijeva da prodavač raspolaže izvoznom carinskom deklaracijom. Carinarnica može i prema količini istovrsnih predmeta koji se iznose iz zemlje ocijeniti da nije riječ o dobrima namijenjenim osobnoj potrošnji, nego onima koja će služiti za gospodarsku svrhu. Primjerice, ako stranac iz Hrvatske iznosi jedan ili dva vrtna suncobrana, riječ je o artiklima za osobnu namjenu. Međutim, ako prenosi dvadesetak suncobrana, carinarnica će odbiti potvrditi obrazac polazeći od toga da je riječ o količini koja nije namijenjena za obiteljske potrebe.

Što trgovac obračunava
Posebna evidencija za prodaju strancima

Svotu PDV-a vraćenog strancu hrvatski trgovac upisuje u mjesečni ili u tromjesečni obrazac PDV s predznakom ‘minus’ i za taj iznos pri plaćanju PDV-a za obračunsko razdoblje u kojem je izvršen povrat uplaćuje manje PDV-a u državni proračun. O vraćenim iznosima PDV-a trgovac vodi posebnu evidenciju na obrascu PDV-F koji nakon isteka godine s obrascem PDV-K dostavlja Poreznoj upravi.

Izdavanje obrasca

Svaki trgovac dužan je na svakome maloprodajnome mjestu strancu na njegov zahtjev ispuniti i uručiti obrazac Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost (obrazac PDV-P) uz uvjet da stranac na tome maloprodajnome mjestu kupi dobra u iznosu većem od 500 kuna. Trgovac mu izdaje gotovinski račun neovisno o tome plaća li stranac gotovinom ili možda kreditnom karticom. Na gotovinskom računu PDV ne mora biti posebno iskazan, nego može biti sadržan u ukupnoj svoti naknade. Stranac koji zatraži obrazac za ostvarivanje naknadnog povrata PDV-a mora trgovcu dati na uvid putovnicu. Trgovac u obrazac upisuje ime i prezime kupca, adresu, državu i broj putne isprave, broj i iznos računa te svotu poreza na dodanu vrijednost sadržanu u predmetnom računu. Ako strani kupac istog dana na istome maloprodajnome mjestu kupi više dobara, svi se računi mogu upisati u jedan obrazac PDV-P, ali uz uvjet da je iznos svakog pojedinačnog računa veći od 500 kuna. Strani građanin koji je kupljena dobra izvezao iz Hrvatske i kojem je carinarnica ovjerila obrazac PDV-P može u roku od šest mjeseci, računajući od datuma izdavanja obrasca, dobiti povrat plaćenog PDV-a.

Naplata preko agencije

Povrat se ostvaruje samo na temelju ovjerenog izvornika obrasca PDV-P. Može se realizirati na više načina. Stranac može pri ponovnom dolasku u Hrvatsku na istome maloprodajnome mjestu od trgovca zatražiti povrat PDV-a iskazanog u obrascu. Trgovac je dužan vratiti ukupni iznos PDV-a bez umanjenja, a novac mu može isplatiti iz blagajne, iz dnevnog utrška. Stranac može od trgovca pisanim putem zatražiti povrat. Uz zahtjev mora dostaviti original ovjerenog obrasca PDV-P i navesti broj bankovnog računa na koji će mu se uplatiti iznos PDV-a. Trgovac tada vraća porez strancu doznačujući svotu PDV-a u kunama ili u devizama. Doznačuje li u devizama, kunsku svotu PDV-a preračunava u odgovarajuću inozemnu valutu. U ime i za račun stranca povrat PDV-a može zatražiti i specijalizirana agencija. I u tom slučaju hrvatski trgovac postupa na isti način, tj. agentu doznačuje ukupnu svotu PDV-a. Agent naplaćuje svoju proviziju od građanina koji ga je angažirao.Piše: mr. sc. Marija Zuber, savjetnica-urednica u časopisu Računovodstvo i financije / mzuber@rif.hr

Izvor: www.liderpress.hr
Korisni linkovi
Halo majstore  
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo  
Ministarstvo financija  
Ministarstvo gospodarstva,rada i poduzetništva  
Općina Viškovo  
Pametna kuna  
Poduzetnički portal Istre  
Porezna uprava  
Portal grada Kastva  
Putnička agencija IGEN  
Turistička zajednica Viškovo